Gift vouchers

ใช้บัตรกำนัลของคุณเพื่อค้นหาคลาสเรียนของเราและเริ่มเรียนรู้มากกว่าการทำอาหารที่ École Ducasse – นายเลิศ กรุงเทพ สตูดิโอ

วิธีใช้บัตรกำนัลของคุณ

เพียงแจ้งหมายเลขบัตรกำนัลของคุณและเลือกคลาสเรียนศิลปะการทำอาหารและขนมอบที่หลากหลายของเรา หากต้องการซื้อบัตรกำนัลเพิ่มให้ตัวเองหรือบุคคลอื่น ติดต่อเราได้ที่ โรงเรียนเอกอล ดูคาส นายเลิศ กรุงเทพ สตูดิโอ

1

Select your class and available date

2

Proceed to payment

3

Enter your Gift Voucher number to apply your discount to the total basket value

4

Proceed to Checkout to book your class

Do you have a Gift Voucher ?

Discover all our classes by entering your Gift Voucher number below